-
Maciej Ratajczak
Thomas Jefferson -  Pewniak 1804

W marcu 1801 r. po zaprzysiężeniu na prezydenta Thomas Jefferson w swoim pierwszym przemówieniu mówił o narodowej jedności i podkreślał wolę, aby różnice opinii nie były różnicami zasady. Jefferson powiedział wówczas historyczne zdanie: "My wszyscy jesteśmy Republikanami, my wszyscy jesteśmy Federalistami."
Rządy Jeffersona charakteryzowały się spokojem, zarówno w polityce wewnętrznej jak i zagranicznej. Sukcesem jego administracji było obniżenie podatków oraz redukcja długu publicznego. I właśnie to sprawiło, że przed wyborami w 1804 roku Jefferson był postrzegany jako jedyny bezkonkurencyjny kandydat. Sprawa jego nominacji była więc formalnością.

W lutym 1804 republikańscy kongresmani na swoich kandydatów w wyborach prezydenckich mianowali przez aklamację Thomasa Jefferson i George Clinton z Nowego Jorku. Warto dodać, że G. Clinton był pierwszym kandydatem mianującym komitet wyborczy.
Federaliści natomiast przed wyborami 1804 r. byli zdemoralizowani i zdezorganizowani, by tworzyć komitet wyborczy. Nieformalnie uzgodnionymi kandydatami zostali Charles C. Pinckney oraz King Rufus - senator z Nowego Jorku.

Kampania Federalistów była bardzo agresywna, co wynikało z dużej przewagi prezydenta Jefferson'a. Federaliści rozpowszechniali informacje o domniemanych bliskich relacjach Jefferson'a z jego niewolniczką - Sally Hemings, starając się ukazać to jako narodowy skandal. Reakcją Jefferson'a było milczenie w tej sprawie.


Philosophic Cock (c. 1804). Satyryczny obrazek autorstwa James'a Akin'a,
Prezydent Thomas Jefferson ukazany jest jako kogut zalecający się do kury z twarzą Sally Hemings - jednej z niewolnic Jefferson'a.
W ten sposób polityczni oponenci Jefferson'a szukali sposobu aby osłabić jego silną pozycję jako prezydenta i oskarżeniami o rozwiązłość i kontakty międzyrasowe.

Wyniki wyborów nie pozostawiły złudzeń. Na Jefferson'a oddano aż 162 głosy, natomiast na Pinckney'a jedynie 14 głosów.

Opracowane na podstawie materiałów znalezionych w Internecie - http://millercenter.org