| Wstęp i Nowości | Marketing polityczny | Wygląd zewnętrzny | Przemówienie |
| Wywiad | Prasa | Telewizja | Spot | Od dzwi do drzwi | Slogan | Plakat | Ulotka |
| Logo | Gadżety | Internet | Prawo wyborcze |
| Artykuły | Książki które polecam | Ciekawe strony | Filmy |
| Konferencje, szkolenia, itp. | O mnie | Napisz |
--
 PREZYDENT 2005
-
-

--------
MACIEJ GIERTYCH
Kandydat Ligi Polskich Rodzin
69 lat, urodzony w Warszawie, specjalista hodowli genetycznej drzew
leśnych, 4 dzieci i 11 wnuków
-
FOTOSTORY
-
Nadzwyczajny Kongres LPR - 30 kwiatnia 2005 r. 
-
-------------------- -------------------- -------------------- --------------------
MATERIAŁY PROMOCYJNE
---
HASŁA WYBORCZE: "Z nadzieją w przyszłość", "Nadzieja dla Polski"
--
BILLBOARD
-

-
KSIĄŻKA
Maciej Giertych 
Z nadzieją w przyszłość!
Wydawnictwo Ars Politica
Warszawa 2005
110 stron
Pobierz książkę TUTAJ
---------------------------------------------------------------------------------------------
-
FILMY I SPOTY WYBORCZE
-
Spot wyborczy LPR, w którym poruszony zostaje 
problem korupcji. NIE DLA KORUPCJI! - głosi hasło kończące 
materiał. 
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 7,92 MB) .......................
- -
Spot wyborczy LPR "Nadzieja dla Polski". W materiale
wykorzystano wypowiedzi dwóch młodych ludzi 
oraz wizerunek rodziny - model 2+2. 
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpeg 7,92 MB)
- -
Spot wyborczy LPR "Nadzieja dla Polski". W materiale
wykorzystano wypowiedzi młodych ludzi, m.in. 
"dwóch pederastów to nie to samo co mąż i żona". 
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 7,92 MB)
- -
Krótki, zaledwie 15-sekundowy spot wyborczy LPR 
"Nadzieja dla Polski". W materiale wykorzystano wypowiedzi
młodych osób zapewniających, że będą głosować na LPR. 
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 2,56 MB)
- -
Kolejny 15 sekundowy spot LPR.  To spot rozliczeniowy. 
W materiale LPR przedstawione jest jako partia, która rozliczy
"złodziejską prywatyzację". Grożący palcem R. Giertych. 
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 2,56 MB)
- -
Kolejny spot z serii sondy na ulicy. W rolach głównych dwie 
kobiety - prawdopodobnie matka i córka, oraz młody mężczyzna,
którzy deklarują swoje poparcie dla partii
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 5,09 MB)
- -
Tym razem w roli "przypadkowych" popierających LPR 
młoda rodzina. 
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 5,09 MB)
- -
Kolejny spot z serii sondy na ulicy. W rolach głównych para
młodych ludzi, zapewniających o swoim poparciu dla LPR - 
tekst ten sam co zwykle "Na Ligę, na Giertycha"
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 5,09 MB)
- -
Kolejny spot z serii sondy na ulicy. W reklamie nacisk położono 
na zaprezentowanie numeru listy LPR - 3. W sondzie udział biorą
głównie ludzie młodzi i do nich jest adresowany przekaz.
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 5,08 MB)
- -
W spocie poruszony został temat podatków oraz opłacalności
produkcji rolnej. Dwie wypowiedzi i dwa tematy. 
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 5,08 MB)
- -
Kolejny spot z udziałem młodych osób, którzy oprócz tego, 
że deklarują poparcie dla LPR, to dodatkowo wymieniają partie,
na które głosować na pewno nie będą. 
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 5,08 MB)
- -
Kolejny spot z udziałem młodych osób, którzy oprócz tego, 
że deklarują poparcie dla LPR, to dodatkowo wymieniają partie,
na które głosować na pewno nie będą. 
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 5,08 MB)
- -
Spot wyborczy LPR skierowany do rolników. W materiale
mężczyzna - rolnik - mówi o problemie sprzedaży pszenicy 
i wiąże go z wejściem Polski do UE.
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 5,09 MB)
- -
Uzupełniona wersja poprzedniego spotu - na ekranie pojawiły się
elementy graficzne związane z LPR, a spot kończy wypowiedź
Romana Giertycha zachwalającego program swojej partii.
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 5,09 MB)
- -
Spot zaczyna się od wypowiedzi Romana Giertycha 
prezentującego program LPR. W dalszej części młoda 
dziewczyna deklaruje poparcie dla LPR.
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 5,09 MB)
-
Podobnie jak poprzedni spot, także ten zaczyna się 
od wypowiedzi Romana Giertycha prezentującego program 
LPR. W dalszej części młody chłopak deklaruje poparcie dla LPR.
Film możesz ściągnąć tutaj (plik mpg 5,09 MB)
- -
STRONY WWW
--
http://www.giertych.pl
http://www.lpr.pl
-

(C) MACIEJ RATAJCZAK 2005 WOLSZTYN