--
WSTĘP

Rozdział I
MARKETING POLITYCZNY A KULTURA MASOWA- SPECYFIKA AMERYKAŃSKA
1. Kultura masowa - wynalazek amerykański
2. Marketing w polityce
3. Media masowe w komunikacji politycznej
4. Podsumowanie - specyfika amerykańskiego wyborcy

Rozdział II
KAMPANIA PREZYDENCKA 2000 - WIZERUNEK POLITYCZNY LIDERÓW A JEGO SPOŁECZNY ODBIÓR
1. Sztuka a marketingowy model kampanii wyborczej
2. Kreacja medialna politycznego wizerunku kandydatów
3. Program wyborczy
4. Targeting kluczem do zwycięstwa
5. Media i artyści - opozycja wobec prezydenta
6. Podsumowanie

Rozdział III
KAMPANIA PREZYDENCKA 2004 - MEDIA I KULTURA MASOWA
1. Przełomowa kampania
2. Skrajny liberał versus prezydent czasu wojny
3. Programy i strategie
4. Kampania wyborcza w mediach
5. Sztuka jako wyraz społecznego niezadowolenia
6. Podsumowanie

WNIOSKI KOŃCOWE - WYJĄTKOWA AMERYKA

ANEKS

BIBLIOGRAFIA


(C) MACIEJ RATAJCZAK 2011 WOLSZTYN