| Wstęp i Nowości | Marketing polityczny | Badania marketingowe |
| Wygląd zewnętrzny | Przemówienie | Wywiad | Prasa | Telewizja |
| Spot | Od dzwi do drzwi | Slogan | Plakat | Ulotka | Logo |
| Gadżety | Internet | Prawo wyborcze |
| Artykuły | Książki, które polecam | Ciekawe strony | Filmy |
| Konferencje, szkolenia, itp. | O mnie | Napisz |
-
 Logo
-
Logo (znak graficzny) związane jest głównie z partią polityczną, a nie z konkretnym kandydatem. Jest ono podstawowym środkiem służącym tworzeniu wizerunku partii politycznej. 

Tego typu symbol musi być czytelny, trafiony i poprawnie zaprojektowany. Dobre logo jest proste, charakterystyczne, przyciągające uwagę, a przede wszystkim odróżnialne od innych znaków, gdyż jego celem jest ułatwienie rozpoznania partii politycznej spośród innych działających na rynku politycznym.

Logo powinno odzwierciedlać tożsamość partii, jej tradycję, ideologię, wartości i kierunki rozwoju. 

W logo ważny jest zarówno kolor, jaki i krój czcionki. Jak się okazuje, to właśnie kolory szczególnie przemawiają do wyobraźni wyborcy, mając własny język, który trafia bezpośrednio do podświadomości i wpływa na emocje. Połączenie koloru wraz z odpowiednim symbolem graficznym może spotęgować wrażenie wizualne.
Niebieska barwa skrótu partii politycznej lub symbol w postaci błękitnego gołębia mogą sprawić wrażenie spokoju i stabilności w działaniach, natomiast czerwona róża, obok zabarwienia ideologicznego ma cechy określane mianem dynamicznych zmian, konkretnych posunięć, aktywności politycznej. Warto więc projektując logo zastanowić się nad użytymi w nim kolorami, symbolami i krojami czcionek. To może zadecydować o naszej popularności i sukcesie.
 

Opracowane na podstawie materiałów prezentowanych na stronie.

(C) MACIEJ RATAJCZAK 2002 WOLSZTYN