| Wstęp i Nowości | Marketing polityczny | Badania marketingowe |
| Wygląd zewnętrzny | Przemówienie | Wywiad | Prasa | Telewizja |
| Spot | Od dzwi do drzwi | Slogan | Plakat | Ulotka | Logo |
| Gadżety | Internet | Prawo wyborcze |
| Artykuły | Książki, które polecam | Ciekawe strony | Filmy |
| Konferencje, szkolenia, itp. | O mnie | Napisz |
-
 Przemówienia
-
W czasie kampanii wyborczej nie raz przyjdzie nam przemawiać do wyborców. Do sukcesu potrzebna jest więc umiejętność wygłaszania przemówień - dobrych przemówień.

Przed rozpoczęciem przemówienia warto zastosować krótka pauzę, dzięki której zwrócisz uwagę słuchaczy. W tym czasie ogarnij zebranych wzrokiem, tak jakbyś chciał bez słów wszystkich przywitać.
Na początku wyraź wdzięczność dla słuchaczy, że zechcieli przyjść. Wyraź swoją radość ze spotkania i powiedz kilka wesołych słów.

Zanim przejdziesz do meritum staraj się zagaić - przerzucić słowny pomost do słuchaczy. Pobudź także zainteresowanie słuchaczy, np. niespodziewanym stwierdzeniem, opowiadając się za stanowiskiem, które potem zostanie zakwestionowane przez ciebie samego. Jest to tzw. "zarzucanie przynęty".
Podczas zagajenia, gdy zostaną już "przełamane pierwsze lody" powinno paść twoje nazwisko i nazwa partii, którą reprezentujesz.
Pamiętaj, że pobudzenie zainteresowania publiczności (np. poprzez środki retoryczne) wraz z zagajeniem nie powinien trwać dłużej niż 60 sekund. To niewiele czasu, ale właśnie w pierwszej minucie publiczność jest maksymalnie skoncentrowana.
W zasadniczej części wystąpienia powinny paść odpowiedzi na pytania:
a) dlaczego zabieramy głos?
b) jak jest?
c) jak powinno być?
d) jak to osiągnąć?

W wystąpieniach wyborczych celem jest dojście do jednej idei, dlatego nie warto wprowadzać zbyt dużo wątków. Cały czas pamiętaj o celu przemówienia, do którego zmierzasz.
Twoje przemówienie powinno być lekkie, dowcipne i krótkie, a przynajmniej nie za długie. Wrażenie, które robisz powinno nasilać się, zachowaj zasadę stopniowej ekspresji - apogeum przemówienia powinno przypaść na jego koniec.

Bardzo ważnym jest to, abyś mówił z głosy. Nie czytaj, bo to nie naturalne.
Nie ma też sensu uczenie się przemówienia na pamięć. Warto natomiast przygotować sobie kartkę ze skrótem przemówienia i z niej korzystać.

Ważne jest abyś był dobrze odebrany przez publiczność. Nie zapominaj do kogo mówisz i nadawaj dyskretne sygnały, że podzielasz poglądy słuchaczy.
Nie traktuj publiczności jak głupców i nie upraszczaj zbyt trywialnych kwestii.
Z drugiej strony bądź ostrożny i oszczędzaj ze szczegółami, bo ktoś z publiczności może okazać się większym specjalistą od ciebie.
Fakty poprzyj anegdotami. Bądź przy tym pewny siebie, jednak nie arogancki. W żaden sposób nie wywyższaj się, bądź przyjacielski i przekonywujący.
Możesz także wyreżyserować subtelne poczucie humoru, co zjedna ci sympatie.

Podczas twojego wystąpienia mogą wydarzyć się sytuacje nieprzewidziane.
Publiczność może chcieć się sprowokować. Nie ulegaj tym naciskom - nie reaguj na gwizdy, epitety, kontrowersyjne pytania lub obróć je w żart. Nie odpowiadaj agresją na agresję.

Gdy będziesz zbliżał się do końca przemówienia, delikatnie to zasygnalizuj, np. "na zakończenie wypowiedzi...",

Podczas przemówień zwróć uwagę na swój głos. Nie może być on pozbawiony wyrazu. Mówiąc nie podnoś głosu, a w żadnym wypadku nie krzycz. To oznaka słabości. 

Środki retoryczne

W przemówieniu warto używać środków retorycznych, to bardzo dobrze wpływa na jego odbiór. Do najważniejszych środków retorycznych, które możemy włączyć do przemówienia zaliczamy:

- powtórzenia, np. "... powtarzam. Tak dłużej być nie może", "pytam raz jeszcze, skąd weźmiemy na to pieniądze?"

- podsumowanie cząstkowe, które ma za zadanie uporządkować wypowiedź, np. "a więc wiemy z całą pewnością: po pierwsze......, po drugie.....",

- kontrasty, będące elementem zaskoczenia - buduje się je przez zestawienie określeń opozycyjnych, np.: zamiar - rezultat, teoria - praktyka, my - wy, słowa - czyny,

- aluzje, które zwracają uwagę na dany fragment przemówienia, np. "prawda, że taki pomysł jest do..."

- hiperbole, będące przesadnymi określeniami, jednak łatwymi do zapamiętania, np. "ten budżetowy balon za chwile pęknie...",

- wtrącenia, czynione na marginesie, np. "Czy wierzycie Państwo, że ten eksperyment się udał?",

- apel, krótki i dobitny, kierowany bezpośrednio do słuchaczy, np. "Jeśli rada miejska nie potrafi temu zaradzić, zażądamy jej dymisji",

- zakończenie - kończ wtedy gdy słuchacze mają ochotę jeszcze słuchać.
 

Nie tylko to co mówisz ma znaczenie, ale także to jak wyglądasz. Przede wszystkim twój wygląd powinien wzbudzać zaufanie. Postawa i zachowanie powinny być swobodne, elastyczne, ale zdecydowanie nie złośliwe lub niedbałe.
Oszczędnie rozporządzaj gestami. W żadnym wypadku nie trzymaj rąk w kieszeniach, jeśli już to w kieszeniach marynarki, nigdy spodni!!!
Podczas przemówienia nie patrz w sufit lecz staraj się utrzymywać kontakt wzrokowy ze słuchaczami. Najlepiej skoncentruj się na kilku osobach i od czasu do czasu obejmuj wzrokiem całą salę.
Zachowaj przyjazny wyraz twarzy, jednak unikaj przyklejonego uśmiechu - jeśli uśmiech to tylko naturalny.
 

Opracowane na podstawie materiałów prezentowanych na stronie.

(C) MACIEJ RATAJCZAK 2002 WOLSZTYN