| Wstęp i Nowości | Marketing polityczny | Wygląd zewnętrzny | Przemówienie |
| Wywiad | Prasa | Telewizja | Spot | Od dzwi do drzwi | Slogan | Plakat | Ulotka |
| Logo | Gadżety | Internet | Prawo wyborcze |
| Artykuły | Książki które polecam | Ciekawe strony | Filmy |
| Konferencje, szkolenia, itp. | O mnie | Napisz |
-
 PO KONWENCIE - spoty telewizyjne z kampanii wyborczej w USA z 1996 r.

-
"Montana"
Kampania Buchanan'a
Buchanan w reklamie tej zabiega o poparcie w Montanie przez sympatyzowanie z niedawno jeszcze złą prasą i akceptację narodowej suwerenności.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (0,97 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"Stripes"
Kampania Republikanów
Komitet Republikanów oskarża Clintona o próbe wykorzystanie Soldiers and Sailors Relief Act 1940 do odsunięcia zainteresowania opini publicznej od sprawy romansu z Paulą Johes.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,09 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"Empty"
Kampania Clinton'a
Kampania Clinton'a i Gore'a podejmuje kolejny atak na Dole'a wytykając mu opuszczenie Senatu podczas prowadzenia ważnych prac legislacyjnych.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,16 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"Who"
Kampania Republikanów
W reklamie porównano retorykę Clinton'a z jego czynami oraz oskarżono go o niekonsekwencje w kwestii polityki społecznej. .............
Film spakowany do postaci pliku ZIP (0,98 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"Same"
Kampania Clinton'a
"Polityka musi poczekać" deklaruje reklama Demokratów. W rekamie poruszono sprawę nieobecności Dole'a w Senacie podczas ważnych debat.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,16 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"Support"
Kampania Clinton'a
Reklama opłacona przez Demokratów jest odpowiedzią na spot "Clinton Vetoed That". Wyjaśnia, że choć Clinton głosował za utrzymaniem podatków dla rodzin z dziećmi to jednak Dole i Gingrich obcieli wydatki na edukację i środowisko.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,69 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"The President'a Plan"
Kampania Clinton'a
"Republikaną nie uda się zatrzymać Planu Prezydenta" - głosi ta rekama Demokratów. ...............
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,77 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"Tough on Crime"
Kampania Clinton'a
Clinton wyraża sprzeciw wobec Dole'a i Gingrich'a ich braku reakcji na uwolnienię Brady Bill'a, wprowadzeniu programu antynarkotykowego i utworzeniu 100 tys. nowych policjantów.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,71 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"Double Talk"
Kampania Republikanów
Reklama charakteryzuje Clinton'a jako osobę, która duzo mówi a mało działa., szczególnie w sprawie zbilansowania budżetu. Republikanie wzywają Clinton'a do wniesienia poprawek w budżecie.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,51 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"Clinton's Tax Increase"
Kampania Republikanów
Republikanie oskarżają Clintona o wprowadzenie "najwyższych w historii podatków".
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,37 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund

-
"From the Heart"
Kampania Dole-Kemp
18 października 1996 r.
Spot wyborczy, w którym żona Boba Dole'a - Elizabeth, przedstawia pozytywne cechy charakteru męża i jego plany dotyczące obniżenia podatków.
Film spakowany do postaci pliku ZIP (1,21 MB) 
możesz ściągnąć tutaj.

Obraz: 160x120 pikseli   Czas: 29 sekund


POWRÓT
Opracowane na podstawie materiałów prezentowanych na stronie.

(C) MACIEJ RATAJCZAK 2003 WOLSZTYN